Ønsker du minimal nedetid på bankterminalen din om det skulle skje noe? Sjekk ut løsningen vi tilbyr våre kunder!

Oppegaranti er en servicetjeneste OfficeLink tilbyr sine kunder, og gir deg som kunde en prioritet respons på levering av erstatningsterminal om dere skulle oppleve feil på den dere har. Erstatningsterminalen sendes ekspress over natt, og vil være til låns så lenge deres terminal er til service.

Ved feil på deres terminal ber vi dere ta kontakt på vårt servicenummer: 4000 8989, du vil da få support fra en tekniker, og ved behov sender vi dere en erstatningsterminal, og terminal med feil sendes til oss.

OfficeLink står da for programmering av erstatningsterminal, porto, og innsending av deres terminal til service, og vi returnerer terminalen når den er reparert. Kostnader ved tjenesten innebefatter kvartalsvis fakturering av tjenesten, lån av erstatningsterminal, samt porto.

Eventuelle kostnader ved reparasjon av deres terminal vil faktureres. Den videre rutinen for servicehåndteringen vil bli beskrevet i et vedlegg som følger utlånsterminalen.