ChargeUp AS er en del av OfficeLink-konsernet. Se www.officelink.no for mer infromasjon.

Vi leverer ladeløsninger for elbil og hybridbil. Vi har ladeløsning som passer for parkeringsanlegg og parkeringsplasser til kjøpesenter, borettslag, næringsbygg, offentlige bygg og åpne parkeringsplasser.

 Vi leverer også løsninger for parkeringsplasser til private boliger og hytte.