Reklamasjon/Garanti
Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.
Hvis du angrer et kjøp fra ChargeUp,
 og ønsker å returnere det, kan du gjøre det forutsatt at det er sendt tilbake innen 14 dager etter kjøpet. Varen må være i UBRUKT tilstand i originalemballasjen og returporto dekkes av kjøper. Dersom du benytter deg av angreretten, blir du kun belastet med kostnadene ved å sende varen i retur, jf angrerettloven §15.
Retur av betalt beløp for varen vil bli satt innpå din bankkonto så raskt vi har fått varen i retur, og kontrollert at den er i orden/ubrukt. 

Ta kontakt med oss på epost eller pr telefon for å klarere retur.
 
VIKTIG: Eventuelle returer må ikke sendes til oss i oppkrav!
Ekstrakostnadene dette påfører oss vil bli belastet deg, og i verstefall så vil ikke pakken bli hentet ut av oss noe som betyr at pakken går i retur og dette gir deg ekstra kostnader.
Ta kontakt med oss og gjør avtale før du returnerer varer.  

Returadresse
ChargeUp AS
Storgata 40          
8006 BODØ

Merk pakken med "ordrenummeret" du har fått ved bestillingen.
  
Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra ChargeUp
 sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken, kan ChargeUp ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget. Retten til reklamasjon følger forøvrig av kjøpslovens frister.