Kr 2 390,00
Varenummer: Osv
Overspenningsvern er en beskyttelse mot uventede endringer i en elektrisk spenning. Særlig plutselige og høye elektriske spenninger kan skade finere elektronisk utstyr. slike spenningsvariasjoner kan skyldes lynnedslag. Dette er påbudt ved ladeboks.

Det er kommet krav i NEK 400:2018 at det skal være overspenningsvern der det monteres elbilader punkt.
Det forutsettes plass i sikringsskap for eventuelt overspenningsvern.