Kr 3 625,00
Varenummer: C-ETBB
Charge365 har utviklet betalingsløsning for Zapcharger. Løsningen gjør det mulig å motta betaling for strømforbruk. tidsforbruk. månedsgebyr. forskjellige priser etter når på døgnet. forskjellige priser i samme lading f.eks 2 timer gratis. så kr 30.- pr. time. flåtestyring. evt. delbetaling av ladeutstyr mm. Dette sikrer en rettferdig og sikker fordeling av kostnader vedrørende lading av elbiler og hybridbiler. samtig muliggjør det å tjene penger på en ladeløsning. Rapport og statistikk sendes automatisk til eier av anlegget og til brukerne av tjenesten.

Her finner du svar på de mest stilte spørsmålene. får du ikke svar på dine spørsmål her kan du kontakte oss her.
?
Kan brukerne betale med kredittkort?
Ja. det er mulig. Kunden legger kredittkortet sitt inn i portalen.

Er dette sikkert å legge inn kredittkortinformasjon?
Ja. Charge365 lagrer ikke noe kortdata selv. dette ivaretas av godkjent finansinstitusjon.

Er det mulig å benytte seg av RFID brikke for ladetilgang?
Ja. det er mulig. Kunden registrerer RFID brikken han/hun ønsker å benytte seg av. Du kan tom bruke ditt kredittkort som ladebrikke. om det har bilde av en antenne noe "alle nye" kort har.

Hvordan gjøres avregningen?
Forbruket av strøm og evt. andre kostnader akkumuleres på brukers konto og trekkes på avtalt tidspunkt. Innbetalingene til alle brukere sammenstilles og det trekkes fra kostnader for drift av tjenesten samt transaksjonskostnader fra innsamlet beløp. Resterende beløp utbetales deretter til avtalt konto til avtalt tid. Rapport sendes brukere og lokasjonseier ved hver avregning.

Er det mulig å ta betalt per kWh. per time og en månedsavgift?
Ja. det er mulig. enten en kombinasjon av alle. eller bare en av delene. dette bestemmer dere selv.

Er det mulig å benytte Charge365 på offentlig tilgjengelige p-plasser?
Ja. absolutt. Vi anbefaler en startavgift pr. lading i tillegg til forbruk av strøm. og minuttpris for å sikre rullering på ladeplassene.


Hvilke kostnader påløper det oss som lokasjonseier?

Bank og systemkostnader 15 % av omsetningen [ferdig snakka]

Oppsett av betalingsløsning - kr 0.- [engangsavgift].
Opplæring i bruk av betalingsløsning - kr 0.- [engangsavgift].
Support & Driftsavtale kr 0.-
?
Regneeksempel: En beboer/kunde kjører 8.000 km pr. år og bilen bruker 2 kWh pr. mil. Dette gir 1.600 kWt forbrukt pr. år. Du setter prisen til kr 1.50.- pr. kWh. Dette gir beboer en regning på kr 2.400.- hvorav vi tar 15% = kr 360.- pr. år for systemet *

?
Hvilke inntekter får vi som lokasjonseier?
Hva dere ønsker å belaste brukere er helt opp til dere. Vi legger inn de prisene dere ønsker.

Her et forslag til priser til brukerne for bruk på en ladeinstallasjon i et sameie:
Månedsavgift - kr 49.- [sett kr 0.- om du ønsker det]
Pris pr. kWh - kr 1.5
Pris pr. minutt parkering/lading - kr 0.-

Løsningen forutsetter at brukere identifiserer seg med RFID brikker Klikk for å se en RFID brikke

Alle priser eks. mva.
Løsningen leveres i samarbeid med ZaptecCharge365 har utviklet betalingsløsning for Zapcharger. Løsningen gjør det mulig å motta betaling for strømforbruk. tidsforbruk. månedsgebyr. forskjellige priser etter når på døgnet. forskjellige priser i samme lading f.eks 2 timer gratis. så kr 30.- pr. time. flåtestyring. evt. delbetaling av ladeutstyr mm. Dette sikrer en rettferdig og sikker fordeling av kostnader vedrørende lading av elbiler og hybridbiler. samtig muliggjør det å tjene penger på en ladeløsning. Rapport og statistikk sendes automatisk til eier av anlegget og til brukerne av tjenesten.

Her finner du svar på de mest stilte spørsmålene. får du ikke svar på dine spørsmål her kan du kontakte oss her.
?
Kan brukerne betale med kredittkort?
Ja. det er mulig. Kunden legger kredittkortet sitt inn i portalen.

Er dette sikkert å legge inn kredittkortinformasjon?
Ja. Charge365 lagrer ikke noe kortdata selv. dette ivaretas av godkjent finansinstitusjon.

Er det mulig å benytte seg av RFID brikke for ladetilgang?
Ja. det er mulig. Kunden registrerer RFID brikken han/hun ønsker å benytte seg av. Du kan tom bruke ditt kredittkort som ladebrikke. om det har bilde av en antenne noe "alle nye" kort har.

Hvordan gjøres avregningen?
Forbruket av strøm og evt. andre kostnader akkumuleres på brukers konto og trekkes på avtalt tidspunkt. Innbetalingene til alle brukere sammenstilles og det trekkes fra kostnader for drift av tjenesten samt transaksjonskostnader fra innsamlet beløp. Resterende beløp utbetales deretter til avtalt konto til avtalt tid. Rapport sendes brukere og lokasjonseier ved hver avregning.

Er det mulig å ta betalt per kWh. per time og en månedsavgift?
Ja. det er mulig. enten en kombinasjon av alle. eller bare en av delene. dette bestemmer dere selv.

Er det mulig å benytte Charge365 på offentlig tilgjengelige p-plasser?
Ja. absolutt. Vi anbefaler en startavgift pr. lading i tillegg til forbruk av strøm. og minuttpris for å sikre rullering på ladeplassene.


Hvilke kostnader påløper det oss som lokasjonseier?

Bank og systemkostnader 15 % av omsetningen [ferdig snakka]

Oppsett av betalingsløsning - kr 0.- [engangsavgift].
Opplæring i bruk av betalingsløsning - kr 0.- [engangsavgift].
Support & Driftsavtale kr 0.-
?
Regneeksempel: En beboer/kunde kjører 8.000 km pr. år og bilen bruker 2 kWh pr. mil. Dette gir 1.600 kWt forbrukt pr. år. Du setter prisen til kr 1.50.- pr. kWh. Dette gir beboer en regning på kr 2.400.- hvorav vi tar 15% = kr 360.- pr. år for systemet *

?
Hvilke inntekter får vi som lokasjonseier?
Hva dere ønsker å belaste brukere er helt opp til dere. Vi legger inn de prisene dere ønsker.

Her et forslag til priser til brukerne for bruk på en ladeinstallasjon i et sameie:
Månedsavgift - kr 49.- [sett kr 0.- om du ønsker det]
Pris pr. kWh - kr 1.5
Pris pr. minutt parkering/lading - kr 0.-

Løsningen forutsetter at brukere identifiserer seg med RFID brikker Klikk for å se en RFID brikke

Alle priser eks. mva.
Løsningen leveres i samarbeid med Zaptec