Kr 6 125,00
Varenummer: 114702
Installasjon av ladeboks i enebolig egen leiligheter [ikke fellesparkering]

Pakken du kjøper inneholder en standard installasjon. Vår installatør vil undersøke om installasjon i ditt hjem krever ytterligere materiell ut over det som tilbys i vår standardinstallasjon. Installasjonen faktures fra OfficeLink - Charge 365

En standard installasjon inneholder:

· 1 stk 32A sikring montert i sikringsskap
· 1 stk Jordfeilbryter klasse B [jordfeilbryter i ladeboks]
· Inntil 10 meter kabel
· Boring gjennom inntil 2 trevegger
· Montering. tilkobling og innjustering
· Inntil 50 km kjøreavstand tur/retur for installatør
· Programmering av ladeboks
· Forutsetter tilkomst. kapasitet. plass i skap for ny kurs og tilfredstillende jording

Prisene forusetter at det er ovespenningsvern innmontert i installasjonen.

Det er kommet krav i NEK 400:2018 at det skal være overspenningsvern der det monteres elbilader punkt.
Det forutsettes plass i sikringskap for eventuelt overspenningsvern. Hus bygget etter 1.1.2018 eller med oppgraderte sikringsskap har somregel overspenningsvern. Dersom dette må ettermonteres koster det kr 1.750.- inkl. mva

Eventuelle tilleggsjobber og kjøring ut over 50 km faktureres med installatørens gjeldende priser. Skulle det være andre tilleggsjobber utover hva som er relatert til installasjon av hjemmelader. Faktureres dette med installatørens gjeldende priser

Bestill her og send etter bilde av sikringsskap som over. samt bilde av hvor den skal stå og informasjon om hvor langt det er fra sikringsskap til der den skal stå. Det er også viktig at dere informerer oss dersom det er betongvegger. Send bilene til post@charge365.no så ordner vi :-]Installasjon av ladeboks i enebolig egen leiligheter [ikke fellesparkering]

Pakken du kjøper inneholder en standard installasjon. Vår installatør vil undersøke om installasjon i ditt hjem krever ytterligere materiell ut over det som tilbys i vår standardinstallasjon. Installasjonen faktures fra OfficeLink - Charge 365

En standard installasjon inneholder:

· 1 stk 32A sikring montert i sikringsskap
· 1 stk Jordfeilbryter klasse B [jordfeilbryter i ladeboks]
· Inntil 10 meter kabel
· Boring gjennom inntil 2 trevegger
· Montering. tilkobling og innjustering
· Inntil 50 km kjøreavstand tur/retur for installatør
· Programmering av ladeboks
· Forutsetter tilkomst. kapasitet. plass i skap for ny kurs og tilfredstillende jording

Prisene forusetter at det er ovespenningsvern innmontert i installasjonen.

Det er kommet krav i NEK 400:2018 at det skal være overspenningsvern der det monteres elbilader punkt.
Det forutsettes plass i sikringskap for eventuelt overspenningsvern. Hus bygget etter 1.1.2018 eller med oppgraderte sikringsskap har somregel overspenningsvern. Dersom dette må ettermonteres koster det kr 1.750.- inkl. mva

Eventuelle tilleggsjobber og kjøring ut over 50 km faktureres med installatørens gjeldende priser. Skulle det være andre tilleggsjobber utover hva som er relatert til installasjon av hjemmelader. Faktureres dette med installatørens gjeldende priser

Bestill her og send etter bilde av sikringsskap som over. samt bilde av hvor den skal stå og informasjon om hvor langt det er fra sikringsskap til der den skal stå. Det er også viktig at dere informerer oss dersom det er betongvegger. Send bilene til post@charge365.no så ordner vi :-]